Category Archives: ร้านค้า

นาฬิกายามอุปกรณ์ที่ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย

เมื่อโลกก้าวเข้าไปสู่ความทันสมัย เทคโนโลยีต่างๆเริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น นาฬิกายามเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดปัญหาการหลับยามของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยผู้ร้ายสามารถโจรกรรมทรัพย์สินต่างๆในขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยหลับขณะปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งในบางรายอาจจะได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต จึงเป็นสาเหตุที่นาฬิกายามจะเป็นตัวเลือกที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณ นาฬิกายาม (Guard Tour System) เป็นการทำงานแบบดิจิตัล มีการผสมผสานระบบคลื่นความถี่ (RFID) กับระบบนาฬิกาดิจิตัล (DIGITAL) ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีแล้วหลักการทำงานของนาฬิกายามไม่ต่างกันกับระบบบันทึกเวลาด้วยบัตร Proximity โดยเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากของเดิม ซึ่งเป็นการนำเอาเครื่องลงเวลาทำงานที่มีขนาดเล็กเท่ากับกระบอกไฟฉายขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการถือเดินไปหาตัวบัตร (Tags, Checkpoint) เพื่อใช้ทำการบันทึกเวลาตามที่ต่างๆ รูปแบบการทำงานของนาฬิกายาม เป็นอุปกรณ์ที่ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้เดินตรวจจุดที่เรากำหนด หรือเส้นทางที่กำหนดไว้เพื่อตรวจเช็คเวลาที่พนักงานรักษาความปลอดภัยออกตรวจ โดยอ่านค่าจากจุดตรวจที่เรากำหนด และจะได้ผลของการบันทึกที่ถูกต้องชัดเจนสามารถบอกเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ทางพนักงานรักษาความปลอดภัยไปตรวจสอบแต่ละสถานที่ โดยระบบการทำงานของนาฬิกายามจะมาพร้อมกับซอฟแวร์(Software) สำหรับควบคุม เพื่อมาออกรายงานแบบง่ายและดูได้อย่างแม่นยำ จึงสามารถระบุถึงสิ่งต่างๆได้ และสามารถทราบได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลใดเป็นคนถือตรวจ ตรวจสถานที่เวลาอะไร และจะแสดงผลเป็นกราฟหรือแผนภูมิแบบแท่ง โดยมีภาษาไทยประกอบจึงทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าใจง่าย ด้วยการดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่มีภัยอันตรายอยู่รอบตัว เทคโนโลยีก็จะผลิตสิ่งต่างๆมาเพื่ออำนวยความสะดวกสะบายและความปลอดภัยของเรา อย่างเช่น … Continue reading

Posted in ร้านค้า | Tagged | Comments Off on นาฬิกายามอุปกรณ์ที่ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย